Cuvinte-cheie "lipsa de folosinta"

  • Contravaloarea lipsei de folosinţă a unui imobil. Modificarea cauzei acțiunii. Nerespectarea principiului disponibilității. Ocuparea abuzivă a terenului, fără plata vreunei despăgubiri, iar nu acţiune ilicită de construire

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri civile reprezentând lipsa de folosinţă a terenului aflat în categoria curţi-construcţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. B) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. 2) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil. Autoritate de lucru judecat în raport cu pretenții identice formulate în cadrul unui litigiu anterior. Efectele limitate în timp ale autorității de lucru judecat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Admiterea acțiunii în revendicare formulată împotriva Statului Român. Constatarea anterioară a rezoluțiunii contractului de vânzare-cumpărare cu rentă viageră în temeiul căruia imobilul fusese dobândit de stat. Drept de administrare transmis unor persoane juridice. Despăgubiri reprezentând contravaloarea lipsei de folosință

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evacuare. Despăgubiri pentru lipsa de folosință

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Schimbarea hotărârii instanței de fond cu privire la aspecte asupra cărora nu au fost formulate critici prin motivele de apel de niciuna dintre părțile litigante. Încălcarea principiilor tantum devolutum quantum apellatum și non reformatio in pejus

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Restituire în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Recunoașterea dreptului de proprietate în patrimoniul beneficiarului de la momentul emiterii dispoziției. Respingerea acțiunii în despăgubiri reprezentând lipsa de folosință solicitată pentru perioada în care imobilul a fost deținut de stat

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de retenţie. Limite