Cuvinte-cheie "Ipoteca"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Radierea din cartea funciară a ipotecii. Scadență anticipată. Prescripție extinctivă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Prescripție extinctivă. Întrerupere. Legea aplicabilă. Imobil grevat de dreptul de ipotecă de rang I. Limitarea convențională voluntară a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenului litigios

  • Observații critice asupra unora dintre caracterele juridice ale contractului de ipotecă mobiliară

  • Codul civil și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil – modificări (O.U.G. nr. 1/2016)

  • Caracterul oneros al contractului de ipotecă în noul Cod civil

  • Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepţii (II)

  • Când nu ştii ce garantezi: despre cauza cauţiunii reale (V)

  • Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepţii (I)

  • Când nu ştii ce garantezi: despre cauza cauţiunii reale (IV)

  • Când nu ştii ce garantezi: despre cauza cauţiunii reale (III)