Cuvinte-cheie "Ipoteca"

 • Garanţiile personale. Mijloacele juridice de garantare a obligaţiilor prin care una sau mai multe persoane se angajează printr-un contract accesoriu încheiat cu creditorul să plătească acestuia datoria debitorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Radierea din cartea funciară a ipotecii. Scadență anticipată. Prescripție extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Prescripție extinctivă. Întrerupere. Legea aplicabilă. Imobil grevat de dreptul de ipotecă de rang I. Limitarea convențională voluntară a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenului litigios

 • Observații critice asupra unora dintre caracterele juridice ale contractului de ipotecă mobiliară

 • Codul civil și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil – modificări (O.U.G. nr. 1/2016)

 • Caracterul oneros al contractului de ipotecă în noul Cod civil

 • Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepţii (II)

 • Când nu ştii ce garantezi: despre cauza cauţiunii reale (V)

 • Înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă legală. Regulă, excepţii (I)

 • Când nu ştii ce garantezi: despre cauza cauţiunii reale (IV)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice