Cuvinte-cheie "Ipoteca"

 • Garanţiile personale. Mijloacele juridice de garantare a obligaţiilor prin care una sau mai multe persoane se angajează printr-un contract accesoriu încheiat cu creditorul să plătească acestuia datoria debitorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de ipotecă. Executare silită. Fideiusiune. Acţiune în regres a garantului ipotecar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de ipotecă. Executare silită. Fideiusiune. Acţiune în regres a garantului ipotecar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de ipotecă. Executare silită. Fideiusiune. Acţiune în regres a garantului ipotecar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității absolute a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun împotriva unei societăți în insolvență. Condiții și efecte în raport cu interpretarea sintagmei ,,procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dare în plată. Îndeplinirea condițiilor pentru adaptarea raportului contractual până la limita superioară a predării imobilului ipotecat și stingerii datoriei. Impreviziune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ipotecă. Limitele mandatului administratorilor societari. Nulitate absolută. Prescripție extinctivă. Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune pauliană. Contract de donaţie. Ipotecarea bunului de către terţul donatar. Executarea silită a imobilului donat ulterior formulării cererii de chemare în judecată. Interesul creditorului în continuarea judecării cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revocare donaţiei pentru survenirea de copii. Aplicarea principiului resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de credit. Radierea din cartea funciară a ipotecii. Scadență anticipată. Prescripție extinctivă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice