Cuvinte-cheie "Investitii"

 • Normele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 – modificări (OVMADR nr. 823/2016)

 • Metodologia de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii (Ordinul ministrului muncii nr. 1751/2015)

 • Stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi cuprinse în programele MAI – modificări (OMAI nr. 82/2015)

 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative (M. Of. nr. 274/23.04.2015)

 • Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (II)

 • Legea pieței de capital nr. 297/2004: modificată prin O.U.G. nr. 32/2012 (I)

 • Legea nr. 274/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei modificată prin Legea nr. 10/2015

 • Art. 4 al Titlului II din O.U.G. nr. 81/2007 privind despăgubirile aferente imobilelor preluate în mod abuziv: modificat prin Legea nr. 10/2015

 • Legea nr. 10/2015: modificări aduse O.U.G. nr. 32/2012, Legii nr. 275/2005, O.U.G. nr. 93/2012

 • O.U.G. nr. 32/2012: modificată prin Legea nr. 10/2015

 • Abonează-te la newsletter