Cuvinte-cheie "Invatamant"

 • Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar – modificări (OMECS nr. 5238/2015)

 • Procedura privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România (OMECS nr. 5231/2015)

 • Organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2016 (OMECS nr. 5080/2015)

 • Acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare de către elevii aflaţi în anul şcolar 2015-2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de stat (H.G. nr. 733/2015)

 • Structura anului şcolar 2015-2016 – modificări (OMECS nr. 5079/2015)

 • Aprobarea de noi domenii în cadrul şcolilor doctorale organizate în instituţiile de învăţământ superior (OMECS nr. 5125/2015)

 • Dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate (O.G. nr. 42/2015)

 • Cadrul general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional şi tehnic (OMECS nr. 4456/2015)

 • Domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate și de doctorat în anul universitar 2015-2016 (H.G. nr. 595/2015)

 • Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar – modificări (OMECS nr. 4621/2015)

 • Abonează-te la newsletter