Cuvinte-cheie "interes"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Trecerea la faliment şi numirea unui lichidator judiciar. Rămânerea fără interes a cererii de confirmare a fostului administrator judiciar provizoriu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale promovată de creditorul bugetar majoritar în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lipsă de interes în obţinerea unui al doilea titlu executoriu împotriva aceleaşi persoane

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act de vânzare emis ulterior finalizării executării silite. Acțiune în constatarea nulității absolute întemeiată pe dispozițiile art. 777 NCPC. Normele procedurale aplicabile

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Apel incident. Interes în formularea apelului incident. Condiţii şi efecte. B) Invocarea excepţiei inadmisibilităţii apelului incident în cadrul dezbaterilor asupra fondului cauzei. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune pauliană. Contract de donaţie. Ipotecarea bunului de către terţul donatar. Executarea silită a imobilului donat ulterior formulării cererii de chemare în judecată. Interesul creditorului în continuarea judecării cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Achiziţie publică. Acţiune având ca obiect constatarea nulităţii absolute a unui contract de servicii. Calitatea de persoană interesată. Obligaţia publicării de către autoritatea contractantă a unui anunţ de participare şi/sau atribuire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de proprietate dobândit ope legis. Acţiune în constatare interogatorie. Interes actual

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act secret încheiat verbal. Interesul părţii contractante de a formula acţiune în simulaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Comunicare de informaţii de interes public. Accesul unei per-soane fizice terţe faţă de un litigiu, la actele de procedură ale părţilor şi ale instanţei de judecată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziţii procedurale. Intervenţie accesorie în interesul recla-mantei. Interes personal. Lipsa susţinere poziţie procesuală a părţii în favoarea căreia se realizează. Inadmisibilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice