Cuvinte-cheie "interes"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune prin care se tinde la constatarea inexistenţei transferului acţiunilor ce formează obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, pentru inexistenţa aprobării acestui transfer de către consiliul de administraţie, conform actului constitutiv. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile. Interesul de a acţiona

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Lipsa calităţii de mandatar. Nulitatea relativă a actului juridic încheiat în aceste condiții

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Suspendarea dreptului de vot al tuturor asociaților din cadrul adunării generale, în măsura în care se va convoca o adunare generală prin care se va solicita modificarea actului constitutiv, a cotelor de participare sau cele care ar conduce la diminuarea semnificativă a patrimoniului societăţii până la soluţionarea dosarului de fond

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității absolute. Clauză abuzivă. Contract de credit. Comision de risc. Scadenţă anticipată. Excepţia lipsei de interes. Contract executat. Consumator

 • Pronunţarea asupra admisibilităţii în principiu a recursului. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile în vederea protecţiei dreptului subiectiv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității absolute a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun împotriva unei societăți în insolvență. Condiții și efecte în raport cu interpretarea sintagmei ,,procesele şi cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenţei”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea succesiunii vacante şi a componenţei masei succesorale, în lipsa certificatului de vacanţă succesorală eliberat ca urmare a parcurgerii procedurii notariale. Uzucapiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Admisibilitatea intervenției voluntare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz în serviciu. Măsuri asiguratorii. Contestație împotriva încheierii prin care s-a ridicat măsura sechestului asigurator asupra bunului apartinând adjudecatarei. Interes

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Joncţiunea posesiilor. Efectul declarativ al actului de partaj voluntar. Certificat de moştenitor. Respingerea cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate. Interes

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice