Cuvinte-cheie "Intabulare"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de vânzare. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract. Rolul instanței în complinirea unor cerințe legale în cursul judecății

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil aparținând domeniului public al statului. Acțiune în revendicare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea inexistenței dreptului de proprietate asupra unui imobil. Admisibilitate. Convenție de revocare a contractului de vânzare-cumpărare. Efecte

  • Intabularea gratuită a terenurilor agricole

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Acordarea preferinţei titlului mai vechi şi mai întâi intabulat în cartea funciară

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească de obligare la restituirea în natură a unui imobil. Titlu apt pentru intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune de vânzare-cumpărare. Obligaţia de intabulare a bunului stabilită în sarcina promitentului-cumpărător. Imposibilitatea executării obligaţiei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare în regim de carte funciară. Imobil intrat în proprietatea Statului prin hotărâre judecătorească. Compararea titlurilor de proprietate. Inopozabilitatea hotărârii judecătorești față de moștenitorii fostului proprietar

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Interdicţia de realizare a operaţiunii tabulare a dezmembrării impusă de prevederile art. 83 alin. (21) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 133/2009. Nelegalitate

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice