Cuvinte-cheie "institutie publica"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condițiile în care instituțiile publice beneficiază de scutiri de taxă de timbru

 • Competenţă teritorială exclusivă. Situaţia în care reclamantul are calitatea de instituţie publică

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Acțiune în desființarea unor acte emise de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în derularea procedurii proprii de selecție a practicianului în insolvență. Instanța competentă material să soluționeze acțiunea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri formulată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, ca autoritate publică implicată în controlul privatizării. Excepția lipsei calității procesuale active. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice. Acordarea unui termen de graţie şi eşalonare a plăţii creanţei stabilită prin titlul executoriu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat în plată prin raportare la indemnizațiile de care beneficiază personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituție publică. Validarea popririi. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera funcționarilor publici. Încetarea raporturilor de serviciu ca urmare a încetării activității instituției publice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata sporului pentru efectuarea orelor suplimentare pentru personalul plătit din fondurile publice în anii 2011-2014. Inaplicabilitatea art. 123 şi 142 alin. (2) C. muncii. Definirea sintagmei ”personal plătit din fondurile publice”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asociere în participaţiune încheiat cu încălcarea limitelor capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice