Cuvinte-cheie "institutie publica"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condițiile în care instituțiile publice beneficiază de scutiri de taxă de timbru

 • Competenţă teritorială exclusivă. Situaţia în care reclamantul are calitatea de instituţie publică

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Acțiune în desființarea unor acte emise de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în derularea procedurii proprii de selecție a practicianului în insolvență. Instanța competentă material să soluționeze acțiunea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri formulată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, ca autoritate publică implicată în controlul privatizării. Excepția lipsei calității procesuale active. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anulare act administrativ. Hotărâre de Consiliu Local având ca obiect angajarea unui avocat care să reprezinte interesele unei autorităţi sau instituţii publice a administraţiei publice locale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Actul administrativ ce poate fi suspendat este reprezentat de Ordinul Prefectului, suspendarea unor operaţiuni administrative neîncadrându se în dispoziţiile art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice. Acordarea unui termen de graţie şi eşalonare a plăţii creanţei stabilită prin titlul executoriu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat în plată prin raportare la indemnizațiile de care beneficiază personalul cu atribuții în domeniul asistenței sociale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Instituție publică. Validarea popririi. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cariera funcționarilor publici. Încetarea raporturilor de serviciu ca urmare a încetării activității instituției publice

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice