Cuvinte-cheie "Inspectie fiscala"

 • Obligaţii fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit și accesorii aferente. Respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în recurs de către intimata-reclamantă

 • Impozit pe profit suplimentar. Solicitare în vederea anulării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală

 • Obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice. Contestaţie administrativă formulată de reclamantă împotriva deciziei de impunere

 • Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată. Respingerea contestaţiei formulate de către reclamantă împotriva deciziei de impunere

 • Solicitare privind suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Faptă ilicită a autorităților fiscale. Legătură de cauzalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Raport de inspecție economico-financiară. Servicii achiziționate. Legalitatea cheltuielilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiții pentru emiterea deciziei de reverificare fiscală. Principiul unicității inspecției fiscale. Distincția între procedura de inspecție fiscală și controlul inopinat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Admisibilitatea acţiunii civile având ca obiect obligarea investitorilor sau proprietarilor, după caz, la plata sumelor reprezentând regularizare cotă de 0,7% la valoarea finală a lucrărilor de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere vs contract de cazare. Cotă TVA. Anularea deciziei de impunere

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice