Cuvinte-cheie "Infracțiune"

  • Critici privind reținerea eronată a îndeplinirii condițiilor subiectului activ. Calitatea de funcţionar public şi de administrator sau de gestionar

  • Infracţiunea de primire de foloase necuvenite. Contestație la executare respinsă ca nefondată

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea soluționării contestației administrative în situația sesizării organelor în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni. Condiția motivării de către autoritatea fiscală a actului de sesizare a organului de cercetare penală

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 18/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 280^1 din Legea nr. 31/1990

  • Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 271 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală

  • Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală

  • Conflictul de interese – O analiză comparativă

  • Instituția prevăzută în art. 10 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

  • Tâlhăria improprie. Controverse