Cuvinte-cheie "Infracțiune"

 • Critici prin care se invocă împrejurarea că fapta nu este prevăzută de legea penală şi lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii. Recurs respins ca nefondat

 • Critici privind reținerea eronată a îndeplinirii condițiilor subiectului activ. Calitatea de funcţionar public şi de administrator sau de gestionar

 • Infracţiunea de primire de foloase necuvenite. Contestație la executare respinsă ca nefondată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Incidența dispozițiilor art. 1394 NCC. Consecințe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea soluționării contestației administrative în situația sesizării organelor în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni. Condiția motivării de către autoritatea fiscală a actului de sesizare a organului de cercetare penală

 • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/P) nr. 18/2016 (comunicat): Dispozițiile art. 280^1 din Legea nr. 31/1990

 • Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 271 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală

 • Comentarii asupra infracțiunilor prevăzute la art. 279 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, tratate din perspectiva mixtă civilă (raporturi juridice între profesioniști) – penală

 • Conflictul de interese – O analiză comparativă

 • Instituția prevăzută în art. 10 din Legea nr. 241/2005, pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice