Cuvinte-cheie "inadmisibilitate"

 • Contestație privind durata procesului penal. Lipsa obiectului cauzei. Contestație respinsă ca nefondată

 • Scopul impunerii condiţiilor cu privire la termenul de declarare, la cuprinsul cererii de revizuire şi la titularii căii de atac. Asigurarea rigorii şi disciplinei procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Cerere privind anularea deciziei de concediere/sancţionare, dispunerea reintegrării reclamantei pe postul şi funcţia deţinute anterior și obligarea societăţii la plata daunelor materiale și morale solicitate

 • Cerere privind anularea deciziei prin care s-a decis că salariaţii pârâtei beneficiază de concediu. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Criticarea soluţiei de respingere a excepţiilor de neconstituţionalitate. Cale de atac respinsă ca fiind inadmisibilă

 • Admisibilitatea unei căi de atac şi provocarea unui control judiciar al hotărârii judecătoreşti. Exercitarea căii de atac în condiţiile legii

 • Apel exercitat împotriva unei hotărâri penale definitive. Respingerea căii de atac ca fiind inadmisibilă

 • Condiţii cu privire la termenul de declarare a revizuirii. Asigurarea unei rigori şi discipline procesuale şi evitarea promovării, în mod abuziv, a unor solicitări de revizuire care nu se încadrează în motivele prevăzute de lege

 • Procedura de filtru. Analizarea admisibilității căii de atac, respectiv a aspectelor ce ţin de legalitatea declarării recursului. Respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă

 • Aprecierea admisibilităţii sesizării cu excepţia de neconstituţionalitate invocată în cauză. Respingerea cererii de sesizare a Curţii Constituţionale și constatarea excepţiei invocate ca inadmisibilă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice