Cuvinte-cheie "Impozite si taxe"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fondul pentru mediu. Stabilirea contribuției aferente utilizării pentru activitatea proprie a unei societăți a paleților de lemn. Interpretarea noțiunii de ”ambalaj” și a celei de ”introducere în piață”. Legalitatea impunerii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impozit pe bunuri imobile. Taxa pe valoarea adăugată. Clauză standard

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de impunere referitoare la impozitul pentru imobile aferent anului 2016. Inaplicabilitatea scutirii reglementate de art. 5 alin. 1 lit. j) din Legea nr. 341/2004, în lipsa unei hotărâri a consiliului local în acest sens

 • O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile UE aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • H.G. nr. 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul IX („Impozite şi taxe locale”). Partea II – modificări (H.G. nr. 159/2016)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Depăşirea plafonului prevăzut pentru cifra de afaceri anuală de către o persoană impozabilă stabilită în România care obţine venituri din agricultură. Neinfluenţarea cifrei de afaceri anuale de către drepturile ce se cuvin proprietarilor terenurilor ce le-au dat spre exploatare şi de conţinutul înţelegerii avute cu aceştia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Impozit pe clădiri şi taxă pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Taxă pe teren. Scutirea de la plata impozitului. Situaţia fiscală a utilizatorului terenului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de revizuire admisă în baza Hotărârii CJUE pronunţată în cauza C – 76/14, Manea împotriva Instituţiei Prefectului – Judeţul Braşov

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice