Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Acțiune în revendicare întemeiată pe dreptul comun formulată după apariția legii speciale de reparație. Inexistența unui ”bun” în patrimoniul titularului acțiunii. Invocarea dispozițiilor art. 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Inaplicabilitatea normei de drept unional

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Beneficiarii măsurilor reparatorii prevazute de Legea nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv. Termene de soluţionare a cererilor de restituire. Prematuritate

 • Neconstituționalitate: Art. unic pct. 2 subpct. 4 și pct. 4 din Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligarea Comisiei Naționale de Compensare a Imobilelor la emiterea deciziei în procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013. Respingerea excepției prematurității acțiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Emiterea deciziei în procedura prevăzută de Legea nr. 165/2013. Respingerea excepției prematurității acțiunii

 • Neconstituționalitate: (M. Of. nr. 110/12.02.2016): Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva dispoziției emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea încălcării de către instanța de apel a limitelor învestirii. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea corectă a dispozițiilor legale aplicabile cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată împotriva dispoziției emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea încălcării de către instanța de apel a limitelor învestirii. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea corectă a dispozițiilor legale aplicabile cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice