Cuvinte-cheie "Imobile preluate in mod abuziv"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Neexecutarea obligației de predare a terenului restituit în natură prin dispoziție emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Edificarea unei construcții de interes public ulterior emiterii deciziei de către unitatea deținătoare. Cerere de acordare a unui imobil în compensație

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Teren restituit în natură în temeiul Legii nr. 10/2001. Invocarea accesiunii imobiliare asupra construcției edificate anterior restituirii terenului. Opunerea de către proprietarul clădirii a dreptului de superficie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anulare. Notiunea de dosar aprobat în contextul art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Măsuri reparatorii la Legea nr. 10/2001, prin echivalent. Solicitarea despăgubirilor prin compensare cu alt imobil. Reaua credinţă şi abuzul de drept

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație formulată în temeiul Legii nr. 10/2001. Înstrăinarea drepturilor succesorale anterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013. Norme de imediată aplicare litigiului pendinte. Stabilirea măsurilor reparatorii sub forma compensării prin puncte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziţie emisă în baza Legii nr. 10/2001. Repunerea în termenul de contestare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie împotriva dispoziţiei emise de primar în baza Legii nr. 10/2001. Imobil ce are altă destinaţie decât de locuinţă. Despăgubiri reprezentând contravaloarea investiţiilor. Termen de prescripţie şi temei legal

 • Aprobarea O.U.G. nr. 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România ș.a. – promulgată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil restituit în temeiul Legii nr. 10/2001 în cadrul procedurii judiciare. Momentul de la care deținătorul imobilului notificat devine de rea-credință. Restituirea fructelor civile

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice