Cuvinte-cheie "imobil"

 • Critici în ceea ce priveşte soluţia asupra cererii de constatare a caracterului simulat al contractului. Trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Solicitare privind constatarea existenţei dreptului de proprietate cu privire la un imobil compus din teren şi construcţie şi dispunerea înscrierii în cartea funciară a dreptului astfel constatat

 • Acţiune în constatare având ca obiect dobândirea dreptului de superficie prin uzucapiunea de 10 ani. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Nepronunţarea instanței cu privire la întreg probatoriul administrat şi neindicarea motivelor pentru care a înlăturat probele solicitate de către reclamantă, prin care acesta dorea să dovedească temeinicia acţiunii. Admiterea recursului

 • Soluţionarea excepţiei referitoare la calitatea procesuală pasivă a celui căruia i se opune prescripţia achizitivă. Admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Critici privind nesoluţionarea de către instanţele de fond a acţiunii în revendicare deduse judecăţii prin aplicarea exclusiv a dreptului comun. Recurs respins ca nefondat

 • Contestaţie la executare împotriva raportului de evaluare a procesului-verbal de stabilire a preţului publicaţiilor de vânzare. Respingerea recursului ca nefondat

 • Finalitatea procedurii de expropriere. Stabilirea unei drepte şi juste despăgubiri

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin formularea abuzivă a unor acţiuni în faţa instanţelor de judecată. Anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, anularea tuturor actelor de executare şi a executării silite însăşi

 • Obligarea pârâților la plata contravalorii investiţiei efectuate de reclamant în imobil. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile contractuale. Respingerea recursului ca nefondat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice