Cuvinte-cheie "imobil preluat in mod abuziv"

 • Urmărirea stabilirii despăgubirilor aferente imobilului preluat în mod abuziv. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovada calității de persoană îndreptățită în cazul unui imobil cumpărat prin chitanță sub semnătură privată. Menționarea numelui petentului în actul de preluare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea nulității unui contract de vânzare-cumpărare încheiat ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001. Inaplicabilitatea dispozițiilor relative la termenul de prescripție prevăzut de legea specială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata de despăgubiri pentru pierderea imobilului, ulterior privatizării, prin retrocedare către foştii proprietari. Termen de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire formulată în baza Legii nr. 10/2001. Despăgubiri acordate de Statul german. Admisibilitatea cererii în despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat de stat în fapt. Inexistenţa unui act administrativ de preluare. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare privind restituirea unui imobil, formulată doar de unul dintre moștenitori atât în nume propriu cât și în numele celorlalți comoștenitori în lipsa unui mandat la data formulării cererii. Gestiune de afaceri. Ratificare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acte doveditoare ale calității de persoană îndreptățită. Completarea probatoriului în cadrul contestației formulată împotriva dispoziției prin care s-a respins notificarea formulată în baza Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţionarea restituirii unui imobil în natură de rambursarea sumei reprezentând despăgubiri primite în baza Legii nr. 112/1995. Legalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune privind anularea dispoziţiei emise de Primar prin care a fost respinsă cererea de restituire în natură a unui imobilul şi s-a propus acordarea de despăgubiri. Obligarea Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice la plata valorii de circulaţie a imobilul în litigiu. Încălcarea, de către instanţele fondului, a prevederilor legii speciale care statuează asupra despăgubirilor

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice