Cuvinte-cheie "Hotarare judecatoreasca"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Completarea dispozitivului. Hotărâre de perimare. Cheltuieli de judecată. Onorariu de avocat. Culpă procesuală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Opozabilitatea actului jurisdicțional. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Valorificarea unei hotărâri judecătorești ca mijloc de probă. Condiții de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Necesitatea arătării motivelor de fapt şi de drept ce au format convingerea instanţei. Proces echitabil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre pronunțată în materia obligației de întreținere într-un stat membru al Uniunii Europene care are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007. Eliminarea procedurii de exequatur. Recunoastere de drept

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Hotărâre judecătorească. Autoritatea de lucru judecat. Efectul pozitiv şi efectul negativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Încălcarea dispoziţiilor art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Încălcarea dispoziţiilor art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Necercetarea fondului. Încălcarea principiului contradictorialității și a dreptului la apărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Lipsa motivării. Incidenţa motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 NCPC

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice