Cuvinte-cheie "greseala materiala"

 • Motiv de contestaţie în anulare specială întemeiat pe necercetarea unui motiv de recurs. Respingerea contestației

 • Contestaţie în anulare privind modul în care instanţa de recurs a motivat soluţia cu privire la criticile contestatoarei din recurs ca fiind rezultatul unei greşeli materiale

 • Restabilirea calificării juridice a actelor şi faptelor deduse judecăţii. Contestație în anulare respinsă ca inadmisibilă

 • Greşeală materială. Omiterea sau confundarea unor elemente sau date materiale importante, determinante în soluţia pronunţată de instanţa a cărei hotărâre este atacată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Greșeală materială. Cerere de amânare a judecării cauzei prin care contestatorul a susţinut că a atacat încheierea din camera de consiliu prin care s-a respins cererea de acordare a ajutorului public judiciar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia în anulare specială. Greşeli materiale. Înţeles. Omisiunea cercetarii unuia dintre motivele de casare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Invocarea de către contestator a nelegalei citări a uneia dintre părțile în litigiu. Noțiunea de ”greșeală materială”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie în anulare. Greşeală materială ca urmare a omisiunii sau confundării unor date sau elemente importante, determinante în soluţia pronunţată existente la dosar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie în anulare. Greşeală materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de restituire în natură a imobilului preluat în mod abuziv de stat. Nesolicitarea anulării contractului de vânzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 112/1995. Acordarea măsurilor reparatorii în echivalent. Contestaţie în anulare. Greşeală materială

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice