Cuvinte-cheie "Frauda"

 • Critici privind neîndeplinirea elementelor constitutive ale infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete. Respingerea recursului în casație ca fiind nefondat

 • Motivele, obligatorii sau facultative, de refuz al executării mandatului european de arestare expres reglementate. Contestație respinsă ca nefondată

 • Invocarea aspectelor ce ţin de conţinutul mandatului european de arestare. Competența stabilirii dacă persoana a participat sau nu la săvârşirea infracţiunilor descrise în cuprinsul mandatului european de arestare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Publicitate imobiliară. Executare silită. Licitație publică. Inopozabilitatea contractului de vânzare-cumpărare. Termenul de prescripţie al dreptului material al acţiunii pauliene

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Act de donație. Insolvabilitatea debitorului. Acțiune pauliană

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de impunere. Livrări intracomunitare de bunuri scutite de TVA. Sarcina probei atitudinii subiective a contribuabilului revine organului fiscal şi nu poate fi prezumată. Elemente de fapt care denotă lipsa atitudinii subiective frauduloase a contribuabilului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sustragerea bunurilor de la urmărirea creditorilor. Anularea actelor frauduloase

 • Lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale în Uniunea Europeană

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursare T.V.A. Condiţii. Lipsa unor menţiuni din factura fiscală. Acordarea dreptului de rambursare a T.V.A. în situaţia lipsei dovezii implicării reclamantei într-o eventuală fraudă a T.V.A

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anulare pentru reaua-credință la înregistrarea mărcii. Criterii de analiză. Condiții cumulative. Nedovedirea intenției frauduloase

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice