Cuvinte-cheie "forta majora"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Forţa majoră. Incidența acestui caz exonerator de răspundere în raport cu clauzele contractuale stabilite de părți. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciu cauzat de lucru. Arbore aflat în stare avansată de degradare. Obligația de întreținere a spațiului verde. Răspundere obiectivă. Cauze exoneratoare de răspundere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de suspendare a obligației de plată a ratelor contractului de credit de investiții în contextul pandemiei COVID-19. Condiții de admisibilitate în raport cu prevederile O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de suspendare a obligației de plată a ratelor contractului de credit de investiții în contextul pandemiei COVID-19. Condiții de admisibilitate în raport cu prevederile O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de suspendare a obligației de plată a ratelor contractului de credit de investiții în contextul pandemiei COVID-19. Condiții de admisibilitate în raport cu prevederile O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Încălcarea regulilor de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing imobiliar. Restituirea în natură a imobilului către foştii proprietari. Invocarea forţei majore de către locator. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de leasing imobiliar. Restituirea în natură a imobilului către foştii proprietari. Invocarea forţei majore de către locator. Condiţii şi efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii. Invocarea forţei majore. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă pentru prejudiciile cauzate de lucruri. Inundaţie urmată de cedarea digului de apărare. Caz de forţă majoră

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice