Cuvinte-cheie "finantare nerambursabila"

  • Cererea de acordare a despăgubirilor reprezentând contravaloarea produselor de masă lemnoasă pe care nu le-a putut recolta reclamantul în calitate de proprietar

  • Competența de soluționare a acțiunilor în justiţie îndreptate împotriva deciziilor de soluţionare a contestaţiilor administrative îndreptate împotriva actelor emise de către autorităţile cu competenţe în administrarea fondurilor europene

  • Încadrarea în plafoanele referitoare la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale. Încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Finanțare nerambursabilă acordată sub forma ajutorului de stat. Decizie de recuperare pentru pretinsa neîndeplinire a condiției finanțării constând în încheierea de contracte comerciale care să asigure un anumit nivel al cifrei de afaceri. Nelegalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opozabilitatea efectelor contractului. Operă muzicală. Comunicare publică. Utilizator. Calitate procesuală pasivă. Răspundere contractuală. Autorizație licență neexclusivă. Contract de finanțare nerambursabilă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiunea în tutelă administrativă. Diferenţa între regimul juridic al cooperării instituite de art. 36 din Legea nr. 215/2001 şi cel al finanţării nerambursabile prevăzute de Legea nr. 350/2005

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Apel. Acţiune în daune delictuale, exercitată de beneficiarul finanţării, pentru prejudiciul suferit ca urmare a rezilierii Contractului de finanţare nerambursabilă, prin FEADR, de către finanţator. Temeinicia acţiunii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanţare. Invocarea de către beneficiar a clauzei de încetare prin acordul părţilor. Caracterul nejustificat al refuzului autorităţii contractante. Efecte

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rambursarea fondurilor PHARE. Dovedirea neîndeplinirii obligațiilor contractuale

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice