Cuvinte-cheie "fapta ilicita"

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor, în solidar, la plata sumei ce reprezintă prejudiciul material cauzat prin lipsirea reclamantului de folosinţa terenurilor din proprietatea sa, ca urmare a ocupării abuzive prin asfaltarea unei străzi. Modalitatea de stabilire a prejudiciului

 • Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei de 100.000 euro pentru atingerea drepturilor şi intereselor legitime ale reclamantului, pentru lezarea demnităţii şi onoarei sale, precum şi pentru demersurile făcute de către pârâtă pentru a fi dat afară de la serviciu

 • Condițiile răspunderii civile delictuale. Comiterea unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu, existenţa unei legături de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenţa vinovăţiei

 • Acţiune în răspundere civilă delictuală. Introducerea cererii de chemare în judecată la instanța domiciliului pârâtului. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Contract de transfer de afaceri şi de preluare a licenţei de exploatare. Cerere de chemare în judecată întemeiată pe răspunderea civilă delictuală a recurentei-pârâte

 • Antrenarea răspunderii civile delictuale. Raport de prepuşenie şi săvârşirea faptei ilicite de către prepus în legătură cu atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate

 • Acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal ce are ca obiect tragerea la răspundere civilă delictuală a persoanelor responsabile potrivit legii civile pentru prejudiciul produs prin comiterea faptei care face obiectul acţiunii penale

 • Acţiune în răspundere civilă delictuală. Prejudiciu material constând în cheltuieli suplimentare efectuate pentru recuperarea întârzierilor şi finalizarea la timp a lucrărilor

 • Demonstrarea aplicării greşite de către instanţa de apel a normelor de drept material incidente raportului juridic dedus judecăţii. Respingerea recursului ca nefondat

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice