Cuvinte-cheie "fapta ilicita"

 • Săvârşirea faptei ilicite a neluării tuturor măsurilor necesare pentru efectuarea cercetării administrative în termen. Respingerea recursului ca nefondat

 • Critici privind aprecierile instanţei de apel în privinţa condiţiilor răspunderii civile delictuale, respectiv prejudiciul şi legătura de cauzalitate între faptă şi consecinţele vătămătoare. Admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel

 • Critici privind neîndeplinirea condiţiilor necesare angajării răspunderii civile delictuale. Recurs respins ca nefondat

 • Critici privind greşita aplicare a normelor de drept material referitoare la determinarea momentului de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune în cazul stabilirii răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie a unei persoane care a cauzat alteia un prejudiciu

 • Încălcarea dreptului la apărare prin neparticiparea expertului consilier propus şi prin neregularitatea convocării pentru efectuarea expertizei tehnice la judecata în primă instanţă. Nelegalitatea soluţiei de respingere a cererii de chemare în garanţie ca tardiv formulate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Faptă ilicită a autorităților fiscale. Legătură de cauzalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Răspundere civilă delictuală. Vătămarea integrității coroporale. Pierderea capacităţii de muncă. Lipsa unui contract de muncă valabil încheiat anterior producerii faptei ilicite. Obligarea asigurătorului la despăgubiri sub forma unor prestaţii băneşti periodice în raport cu nivelul salariului minim pe economie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notar public. Sesizare formulată împotriva unui funcţionar public. Solicitarea demarării unei anchete disciplinare. Acţiune în răspundere civilă delictuală îndreptată împotriva petiţionarului. Invocarea unei atingeri aduse onoarei, demnităţii şi prestigiului profesional. Inexistenţa faptei ilicite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în răspundere civilă delictuală. Abuz de drept. Inexistenţa caracterului ilicit al faptei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea dreptului exclusiv asupra unei mărci înregistrate. Acordarea unor despăgubiri pentru prejudiciul moral produs unei persoane juridice

 • Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice