Cuvinte-cheie "extraneitate"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală. Deces produs pe teritoriul unui stat străin. Bunuri succesorale situate în România. Ultimul domiciliu menţionat în certificatul de deces aflat în România. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezbatere succesorală. Deces produs pe teritoriul unui stat străin. Bunuri succesorale situate în România. Ultimul domiciliu menţionat în certificatul de deces aflat în România. Competenţă teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în daune-interese. Raport juridic cu element de extraneitate. Incidența prevederilor art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Exercitarea exclusivă a autorității părintești. Element de extraneitate. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune având ca obiect exercitarea exclusivă a autorității părintești. Element de extraneitate. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă cu element de extraneitate. Competența teritorială. Conflict negativ de competență

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dovedirea conţinutului unor norme juridice străine. Suspendarea judecăţii cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor procesuale. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Înscris autentificat de un notar public din România. Raport juridic cu element de extraneitate. Competenţă generală a instanţelor române

 • Raport juridic cu element de extraneitate. Norme conflictuale. Determinarea legii aplicabile

 • Competența instanțelor române de a soluționa o acțiune în răspundere civilă extracontractuală decurgând din importul paralel al unor mărfuri în vederea comercializării fără acordul titularului mărcii, în prezența unui element de extraneitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice