Cuvinte-cheie "Expropriere"

  • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata daunelor ocazionate unităţii reclamante prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu

  • Cuantificarea prejudiciului constând în lipsa reclamantei de exerciţiul concret al dreptului de folosinţă asupra terenului rămas în proprietate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Limitări aduse dreptului de proprietate. Teren afectat de zona de protecţie şi siguranţă. Expropriere de fapt. Despăgubiri

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri civile reprezentând lipsa de folosinţă a terenului aflat în categoria curţi-construcţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Noțiunile de ”prejudiciu decurgând din expropriere” și ”despăgubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentând prețul exproprierii cu indicele prețului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobânzii legale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere în fapt. Lipsa parcurgerii procedurii administrative. Inexistența deciziei de expropriere. Despăgubiri

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Termenul de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către expropriator

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Prejudiciu ca urmare a fluctuației cursului de schimb valutar

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Momentul de la care se calculează despăgubirile

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Competență materială