Cuvinte-cheie "Expropriere"

 • Solicitare privind dispunerea anulării dispoziţiilor din Regulamentul intern al pârâtei enumerate în conţinutul cererii de chemare în judecată. Inadmisibilitatea recursului

 • Solicitare privind anularea deciziei de concediere, reîncadrarea contestatoarei în funcţia deţinută anterior concedierii, obligarea intimaţilor, în solidar, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate și la plata de daune morale egale cu suma totală a salariilor neîncasate. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Modul de soluţionare a excepţiei având ca obiect lipsa calităţii procesuale active în ceea ce priveşte cererea principală (revendicare şi despăgubiri)

 • Solicitare privind reconstituirea vechimii în muncă şi constatarea existenţei unui raport de muncă. Inadmisibilitatea recursului

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând diferența de drepturi salariale brute și plata cheltuielilor de judecată. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata daunelor ocazionate unităţii reclamante prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu

 • Cuantificarea prejudiciului constând în lipsa reclamantei de exerciţiul concret al dreptului de folosinţă asupra terenului rămas în proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Clauză îndoielnică. Reguli de interpretare a contractului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prezumţia puterii de lucru judecat. Cerere de efectuare a opera-ţiunilor administrative de expropriere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Limitări aduse dreptului de proprietate. Teren afectat de zona de protecţie şi siguranţă. Expropriere de fapt. Despăgubiri

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice