Cuvinte-cheie "Expropriere"

 • Modul de soluţionare a excepţiei având ca obiect lipsa calităţii procesuale active în ceea ce priveşte cererea principală (revendicare şi despăgubiri)

 • Solicitare privind reconstituirea vechimii în muncă şi constatarea existenţei unui raport de muncă. Inadmisibilitatea recursului

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând diferența de drepturi salariale brute și plata cheltuielilor de judecată. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata daunelor ocazionate unităţii reclamante prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu

 • Cuantificarea prejudiciului constând în lipsa reclamantei de exerciţiul concret al dreptului de folosinţă asupra terenului rămas în proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Limitări aduse dreptului de proprietate. Teren afectat de zona de protecţie şi siguranţă. Expropriere de fapt. Despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri civile reprezentând lipsa de folosinţă a terenului aflat în categoria curţi-construcţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Noțiunile de ”prejudiciu decurgând din expropriere” și ”despăgubiri” cuvenite expropriatului. Actualizarea sumei reprezentând prețul exproprierii cu indicele prețului de consum. Respingerea cererii privind acordarea dobânzii legale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere în fapt. Lipsa parcurgerii procedurii administrative. Inexistența deciziei de expropriere. Despăgubiri

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Termenul de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către expropriator

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice