Cuvinte-cheie "Executare silita"

 • Urmărirea sancţionării de către instanţă a neîndeplinirii de către Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor a unei obligaţii legale, referitoare la emiterea titlului de plată, ulterior emiterii titlului de despăgubire. Admiterea recursului declarat de pârâtă, casarea sentinţei recurate şi, în rejudecare, respingerea acţiunii formulată de reclamante ca fiind neîntemeiată

 • Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Falsificarea contractului de asistenţă juridică. Dispunerea încetării procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale

 • Invocarea excepţiei necompetenţei materiale a instanţei supreme. Respingerea cererii de revizuire

 • Declinare reciprocă de competenţă și interpretări diferite privind obligaţia asumată prin contractul de împrumut. Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Conflict negativ de competenţă. Interpretarea diferită a noţiunii de domiciliu de către instanţele care şi-au declinat reciproc competenţa de soluţionarea a cauzei

 • Răspunderea pentru fapta delictuală proprie sau a altei persoane. Stabilirea limitelor şi condiţiilor acţiunii în regres

 • Invocarea încălcării regulilor de procedură prin respingerea solicitării de probaţiune a recurentei-pârâte privind proba cu înscrisuri. Respingerea recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţii fiscale. Acţiune în constatarea intervenirii prescripţiei dreptului de a cere executarea silită. Radierea persoanei juridice debitoare. Imposibilitatea creditorului de a acţiona

 • Contestaţie la executare împotriva raportului de evaluare a procesului-verbal de stabilire a preţului publicaţiilor de vânzare. Respingerea recursului ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune de creanţă. Obligaţie asumată în solidar. Acţiune în regres. Remiterea de datorie ulterioară efectuării benevole a plăţii preţului cesiunii de către unul dintre cesionari. Lipsa efectelor în privinţa raporturilor dintre codebitorii solidari

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice