Cuvinte-cheie "Executare silita"

 • [Cum a fost] Conferința internațională „Procesul civil și executare silită. Teorie și practică”

 • Executarea silită în baza hotărârilor judecătoreşti privind minorii

 • Revista Română de Executare Silită nr. 1/2016: cuprinsul și rezumatele articolelor

 • Consideraţii privind încuviinţarea executării silite în lumina reglementărilor actuale ale Codului de procedură civilă

 • Stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită – modificări (OPANAF nr. 952/2016)

 • La ora actuală, pe rolul unui executor sunt dosare de executare care se execută după patru coduri

 • UNEJ nu a cenzurat vreodată și nu a încercat să ofere modele predefinite ale actelor executorilor judecătorești

 • Noul Cod de procedură civilă recunoaște dreptul și capacitatea executorului de a se pronunța prin încheieri, drept care aparținea exclusiv judecătorului în materia executării silite

 • Valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional

 • Revista Română de Executare Silită nr. 4/2015: cuprinsul și rezumatele articolelor

 • Abonează-te la newsletter