Cuvinte-cheie "Executare silita"

  • Infracţiuni de abuz în serviciu şi tăinuire. Neîntrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii în cazul în care se pune în executare un titlu executoriu vizând un imobil

  • Solicitarea încuviinţării executării silite împotriva debitorilor. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz în serviciu. Inexistenţa tipicităţii. Fals intelectual

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării silite și suspendarea provizorie a executării silite. Competență

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ofertă de plată urmată de consemnațiune. Contestarea încheierii executorului judecătoresc. Competenţă teritorială

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încuviinţarea executării silite a unei hotărâri judecătoreşti străine. Recurs. Cerere de suspendare a executării. Lipsa caracterului executoriu al hotărârii recurate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Recurs. Cerere de suspendare a executării. Condiţii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Disjungerea cererii reconvenționale. Validare poprire. Instanța competentă

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență teritorială. Executare silită imobiliară

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Competență teritorială. Încuviințarea executării silite imobiliare