Cuvinte-cheie "Executare silita"

 • Declinare reciprocă de competenţă și interpretări diferite privind obligaţia asumată prin contractul de împrumut. Stabilirea competenţei de soluţionare a cererii de încuviinţare a executării silite

 • Conflict negativ de competenţă. Interpretarea diferită a noţiunii de domiciliu de către instanţele care şi-au declinat reciproc competenţa de soluţionarea a cauzei

 • Răspunderea pentru fapta delictuală proprie sau a altei persoane. Stabilirea limitelor şi condiţiilor acţiunii în regres

 • Invocarea încălcării regulilor de procedură prin respingerea solicitării de probaţiune a recurentei-pârâte privind proba cu înscrisuri. Respingerea recursului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţii fiscale. Acţiune în constatarea intervenirii prescripţiei dreptului de a cere executarea silită. Radierea persoanei juridice debitoare. Imposibilitatea creditorului de a acţiona

 • Contestaţie la executare împotriva raportului de evaluare a procesului-verbal de stabilire a preţului publicaţiilor de vânzare. Respingerea recursului ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune de creanţă. Obligaţie asumată în solidar. Acţiune în regres. Remiterea de datorie ulterioară efectuării benevole a plăţii preţului cesiunii de către unul dintre cesionari. Lipsa efectelor în privinţa raporturilor dintre codebitorii solidari

 • Faptă care nu întruneşte elementele constitutive prevăzute de lege. Desființarea în parte a sentinței atacate și rejudecarea cauzei

 • Obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma corecţiilor evidențelor fiscale. Respingerea recursurilor ca nefondate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de încuviinţare a executării silite. Debitor cu sediul în străinătate şi cu sediu procesual ales pe teritoriul României. Competenţă teritorială

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice