Cuvinte-cheie "Executare silita"

 • Răspunderea pentru fapta delictuală proprie sau a altei persoane. Stabilirea limitelor şi condiţiilor acţiunii în regres

 • Invocarea încălcării regulilor de procedură prin respingerea solicitării de probaţiune a recurentei-pârâte privind proba cu înscrisuri. Respingerea recursului

 • Contestaţie la executare împotriva raportului de evaluare a procesului-verbal de stabilire a preţului publicaţiilor de vânzare. Respingerea recursului ca nefondat

 • Faptă care nu întruneşte elementele constitutive prevăzute de lege. Desființarea în parte a sentinței atacate și rejudecarea cauzei

 • Obligaţiile fiscale accesorii stabilite în urma corecţiilor evidențelor fiscale. Respingerea recursurilor ca nefondate

 • Infracţiuni de abuz în serviciu şi tăinuire. Neîntrunirea elementelor constitutive ale infracţiunii în cazul în care se pune în executare un titlu executoriu vizând un imobil

 • Solicitarea încuviinţării executării silite împotriva debitorilor. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Abuz în serviciu. Inexistenţa tipicităţii. Fals intelectual

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării silite și suspendarea provizorie a executării silite. Competență

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ofertă de plată urmată de consemnațiune. Contestarea încheierii executorului judecătoresc. Competenţă teritorială

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice