Cuvinte-cheie "excepţii procesuale"

  • Soluţionarea mai multor contestaţii împotriva aceleiaşi hotărâri. Respingerea contestației formulată în cauză

  • Accesul la justiţie. Respectarea cerinţelor formale în legătură cu promovarea unei acţiuni sau căi de atac şi respectarea dispoziţiilor imperative vizând plata taxelor judiciare de timbru

  • Încălcarea efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat. Impunerea existenţei unor dezlegări date asupra unor puncte litigioase ale procesului care să se opună cu putere de lucru judecat

  • Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie. Vinovăţia şi existenţa raportului de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu

  • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule. Stabilirea şi cuantificarea daunei

  • Critici privind administrarea unor probe, respingerea pretenţiilor în temeiul unor excepţii procesuale şi neanalizarea îndeplinirii unor condiţii ce decurg din dispoziţiile legale invocate de reclamantă ca temei juridic

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţii procesuale invocate în condiţiile legii şi nesoluţionate în prima fază procesuală. Accesorium sequitur principale

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Nepronunţarea asupra excepţiei. Sancţiunea pentru omisiunea de a pune excepţia în dezbaterea contradictorie a părţilor şi apoi de a o soluţiona

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice