Cuvinte-cheie "Exceptie de nelegalitate"

 • Admisibilitatea cererii de completare a unei hotărâri judecătoreşti. Omisiunea instanței de a se pronunța asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Hotărâre a Consiliului local de aprobare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale adoptată ulterior împlinirii termenului prescripției achizitive. Excepție de nelegalitate a prevederilor hotărârii de guvern privind atestarea domeniului public al unității administrative-teritoriale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Excepție de nelegalitate a Ordinului Preşedintelui C.N.A.S. prin care, în vederea calculării taxei de claw-back este stabilită valoarea trimestrială a procentului ”p”. Inadmisibilitate. 2) Taxa de claw-back. Determinarea sferei de aplicabilitate

 • Instanţa competentǎ în soluţionarea excepţiei de nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Notificare formulată în baza Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Inadmisibilitatea excepției de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra imobilului solicitat a fi restituit. Inexistența autorității de lucru judecat a hotărârii instanței de contencios administrativ asupra acțiunii în constatarea nulității titlului entității juridice notificate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziţie emisă de primar în condiţiile Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitatea excepţiei de nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale. Întreruperea termenului de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de nelegalitate invocată în cadrul litigiului având ca obiect anularea aceluiaşi act administrativ. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţie de nelegalitate. Admitere. Efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice