Cuvinte-cheie "Evictiune"

 • Actele de reconstituire şi de constituire a dreptului de proprietate. Solicitare privind repunerea părţilor în situaţia anterioară. Recurs nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil. Vânzări succesive. Pierderea bunului în urma admiterii acţiunii în revendicare. Răspunderea pentru evicţiune. Condiţia anteriorității cauzei evicţiunii

 • Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dispoziție de restituire în natură emisă în temeiul Legii nr. 10/2001. Contract de vânzare-cumpărare. Înstrăinări succesive. Nulitatea actelor subsecvente. Garanția pentru evicțiune. Restituirea prețului. Rezoluțiune. Cerere de chemare în garanție. Prescripția dreptului material la acțiune. Autoritate de lucru judecat a hotărârii penale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţia împotriva măsurilor administratorului judiciar al debitoarei insolvente. Solicitarea de restituire a unei recolte de grâu sau a contravalorii acesteia, formulată de către arendaşul unui teren agricol

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ A) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. B) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Contract de vânzare-cumpărare încheiat între comercianţi. Obligaţii de a face şi de a nu face. Efecte în planul punerii în întârziere. 2) Principiul reparării integrale a prejudiciului. Cumulul daunelor rezultând din lipsa de folosinţă cu dobânda legală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare. Despăgubiri pentru evicțiune. Prescripție extinctivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în revendicare. Imobil dobândit prin contracte de vânzare-cumpărare succesive. Lipsa titlului vânzătorului inițial. Atribuirea unor numere cadastrale diferite aceluiași imobil. Antrenarea răspunderii civile delictuale a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Garanția contra evicțiunii. Stabilirea cuantumului despăgubirii în raport cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice