Cuvinte-cheie "Drepturi de autor"

 • Majorările de întârziere pentru neplata TVA. Condiţiile răspunderii civile delictuale și determinarea despăgubirilor

 • Critici privind aprecierile instanţei de apel în privinţa condiţiilor răspunderii civile delictuale, respectiv prejudiciul şi legătura de cauzalitate între faptă şi consecinţele vătămătoare. Admiterea recursului, casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel

 • Critici referitoare la valorificarea greşită de către instanţă a raportului de expertiză în stabilirea remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru tipurile de utilizare şi pentru perioada de timp pretinse prin cererea de chemare în judecată. Recurs respins ca nefondat

 • Protecția dreptului de autor. Invocarea interpretării greşite a actului juridic dedus judecăţii de către instanța de apel. Respingerea recursului

 • Hotărâre dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material. Respingerea căii de atac promovate

 • Aspecte privind evoluţia răspunderii juridice a încălcării dreptului de autor de la descoperirea tiparului până în zilele noastre

 • Operele multimedia

 • Unele considerații cu privire la contrafacere și plagiat

 • Respect pentru profesorii noștri, respect pentru profesia aleasă! Ediția a II-a

 • Stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei compensatorii pentru copia privată privind operele reproduse după înregistrări sonore

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice