Cuvinte-cheie "Dreptul de proprietate"

 • Nepronunţarea instanței cu privire la întreg probatoriul administrat şi neindicarea motivelor pentru care a înlăturat probele solicitate de către reclamantă, prin care acesta dorea să dovedească temeinicia acţiunii. Admiterea recursului

 • Solicitarea anulării unui act administrativ individual sau a unui contract administrativ. Data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la comunicarea refuzului nejustificat, ori de la data expirării termenului legal pentru soluţionarea cererii

 • SENIOR-EDITOR | | 12 iul. 2016

  Exproprierea în fapt – o confuzie generală a jurisprudenţei româneşti şi a Curţii de la Strasbourg

 • Inconvenientele de vecinătate în reglementarea noului Cod civil

 • Considerații asupra neuzului dezmembrămintelor dreptului de proprietate în reglementarea Codului civil

 • Unele aspecte privind dreptul de proprietate în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

 • Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare-cumpărare (IV)

 • Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare-cumpărare (III)

 • Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare-cumpărare (II)

 • Reflecții asupra transferului dreptului de proprietate și obligației de a da în contractul de vânzare-cumpărare (I)

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice