Cuvinte-cheie "Drept de proprietate"

 • Greşita înţelegere a obiectului mai amplu al acţiunii în revendicare, în comparaţie cu constatarea uzucapiunii, deja judecate între părţi. Acțiune în vederea realizării efective a dreptului prin obligarea intimatei de a lăsa bunul în posesia recurenților

 • Critici în ceea ce priveşte soluţia asupra cererii de constatare a caracterului simulat al contractului. Trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Critici legate de nemotivarea corespunzătoare a soluţiei de respingere a excepţiei autorităţii de lucru judecat. Recurs respins ca nefondat

 • Procedura de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene care a soluţionat contestaţia împotriva măsurii dispuse de comisia locală de fond funciar

 • Susţineri privind încălcarea dispoziţiilor legale ce reglementează instituţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Prejudiciu cauzat statului prin infracţiunea de evaziune fiscală. Poprirea sumelor de bani datorate părţii responsabile civilmente. Admiterea contestaţiei formulate

 • Imposibilitatea reaprecierii probelor şi a situaţiei de fapt ce a fost stabilită în etapele procesuale anterioare. Critici incompatibile cu exerciţiul dreptului la recurs

 • Recurs formulat în vederea recunoaştereii unui drept de superficie în favoarea recurentului-pârât. Recurs nefondat

 • Solicitare privind obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin formularea abuzivă a unor acţiuni în faţa instanţelor de judecată. Anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, anularea tuturor actelor de executare şi a executării silite însăşi

 • Securitatea raporturilor juridice. Dreptul de proprietate dobândit de cumpărătorii de buna-credinţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice