Cuvinte-cheie "drept de autor"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încălcarea dreptului de autor. Teză de doctorat. Reproducere integrală. Despăgubiri morale. Despăgubiri materiale. Editură. Profesionist. Bază de date destinată accesului public

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de cesiune. Opere muzicale. Drepturi conexe. Drept de autor asupra operei. Profesionist în domeniul activităților artistice. Obiectul contractului. Viciu de consimțământ. Eroare esențială. Eroare scuzabilă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Litigiu în materia proprietății intelectuale. Competență teritorială și materială procesuală. Concurs între Legea nr. 84/1998 și Legea nr. 85/2006

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în lipsa autorizației/licenței neexclusive. Faptă ilicită. Obligația utilizatorului de a achita remunerațiile cuvenite titularilor drepturilor de autor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonograme. Radiodifuzare. Licență neexclusivă. Obligația utilizatorului de a achita remunerațiile datorate artiștilor interpreți sau executanți în absența încheierii unui contract general cu organismul de gestiune colectivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă. Omisiunea părţii de a exercita calea de atac a apelului împotriva soluţiei de respingere a excepţiei. Motiv invocat omisso medio

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Comunicarea publică a unor opere muzicale. Remuneraţii cu titlu de drepturi patrimoniale de autor datorate de organizatorul spectacolului. Calitatea de persoană impozabilă a organismului de gestiune colectivă. Noţiunea de „manifestare cu caracter festiv”

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Drept de autor asupra programului informatic. Obligaţia de confidenţialitate a fabricantului bazei de date. Limitare convențională a dreptului de proprietate. Invocarea încălcării clauzei de confidențialitate și a dreptului asupra programului de calculator

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestaţie la înregistrarea mărcii întemeiată pe existenţa unui drept anterior. Noţiunea de operă de arhitectură

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Opere create de proprii angajaţi, recrutaţi ca formatori, realizate în afara îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. Consecințe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice