Cuvinte-cheie "dizolvarea societatii comerciale"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea efectelor hotărârii AGA de dizolvare a societăţii până la soluţionarea opoziţiei. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea efectelor hotărârii AGA de dizolvare a societăţii până la soluţionarea opoziţiei. Condiţii de admisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Societate comercială. Respingerea cererii de dizolvare formulată de ORC. Voinţa societăţii de a-şi continua activitatea

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dizolvarea societăţii comerciale. Opoziţie. Dovedirea creanţei cu înscrisuri având valoare de titlu

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de dizolvare a unei societăţi comerciale după deschiderea procedurii insolvenţei. Rămânere fără obiect a cererii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Constatarea transmiterii către fostul asociat unic a dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul societăţii comerciale cu răspundere limitată, ca urmare a intervenirii dizolvării fără lichidare şi radierii acesteia în lipsa cererii de eliberare de către Oficiul Registrului Comerţului a certificatului constatator al dreptului de proprietate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendare provizorie a executării sentinţei de intrare în faliment. Condiţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dizolvarea societăţii comerciale. Opoziţie întemeiată pe textul art. 61 din Legea nr. 31/1990

 • Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice