Cuvinte-cheie "Divort"

 • Procesul de divorţ. Măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinţei copiilor minori, la obligaţia de întreţinere, la încasarea alocaţiei de stat pentru copii şi la folosirea locuinţei familiei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura divorțului. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Societate de asigurare. Hotărâre de deschidere a procedurii falimentului. Suspendarea de drept a judecății cauzei în apel. Legalitatea măsurii. Aplicarea normei speciale din Legea nr. 85/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Caracterul interlocutoriu al încheierii pronunțate în urma verificării propriei competențe de către instanța sesizată. Efecte

 • Motivele de divorț în reglementarea noului Cod civil. Comentarii şi explicaţii aferente art. 373 NCC

 • Contribuţii la studiul reglementărilor interne referitoare la prestaţia compensatorie în caz de divorţ

 • Analiza unor aspecte de procedură civilă legate de divorţ

 • Participarea terţelor persoane în procesele de partaj

 • Particularităţi privind partajul bunurilor comune ale soţilor în caz de divorţ

 • Simplificarea procedurilor de recunoaştere şi punere în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în străinătate în materia dreptului familiei

 • Abonează-te la newsletter