Cuvinte-cheie "Dividende"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ordonanță președințială. Dividende. Suspendarea provizorie a executării. Excepția inadmisibilității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 3. Cereri de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de mai mulţi creditori. Calitatea de creditor îndreptăţit să solicite deschi¬derea procedurii. Creanţe împotriva debitoarei reprezentând dividende neachitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de excludere a unui asociat. Cerere reconvenţională prin care s-a solicitat solicitând obligarea reclamanților-pârâți la plata dividendelor precum şi la plata dobânzii legale aferente. Suspendarea cauzei în temeiul art. 242 NCPC reținându-se că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă. Disjungerea cererii reconvenţionale

 • Guvernul a adoptat noi măsuri fiscale pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cheltuieli care nu au profitat societăţii contribuabile ci asociatului unic al acesteia. Caracter nedeductibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în pretenţii. Casare cu trimitere pentru efectuarea unei expertize contabile. Majorarea câtimii obiectului cererii. Neacordarea sumei majorate. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre AGA de repartizare a dividendelor. Momentul de la care se naşte dreptul la dividende al acţionarului care a dobândit această calitate ope legis

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri. Prejudiciul cauzat prin restituirea în natură a imobilelor deţinute de o societate comercială către foştii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice