Cuvinte-cheie "disjungere"

 • Solicitare privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente. Conflict de muncă declanşat de către reclamanţi ce au calitatea de grefieri

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata sumelor reprezentând contravaloarea dreptului la diurnă şi a dreptului pentru facilitarea legăturii cu familia şi recreere pentru perioada/perioadele în care reclamantul şi-a desfăşurat atribuţiile de serviciu prin detaşare în cadrul unor misiuni de menţinere a păcii

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente, plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi pârâții şi venitul efectiv plătit

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Disjungerea cererii reconvenționale. Validare poprire. Instanța competentă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Disjungerea capătului de cerere având ca obiect încuviințarea executării silite. Pluralitate de debitori. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Disjungerea capătului de cerere având ca obiect încuviințarea executării silite. Pluralitate de debitori. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Disjungerea capătului de cerere având ca obiect încuviințarea executării silite. Pluralitate de debitori. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de excludere a unui asociat. Cerere reconvenţională prin care s-a solicitat solicitând obligarea reclamanților-pârâți la plata dividendelor precum şi la plata dobânzii legale aferente. Suspendarea cauzei în temeiul art. 242 NCPC reținându-se că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de instanţă. Disjungerea cererii reconvenţionale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere în acoperirea prejudiciului moral. Disjungere. Competenţă de soluţionare. Art. 99 alin. (2) NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu de muncă. Cerere de intervenție în interes propriu. Disjungere. Domiciliul intervenientului situat în raza teritorială a unei altei instanțe. Prorogare legală de competență

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice