Cuvinte-cheie "Discriminare"

 • Solicitare în vederea obținerii de despăgubiri egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul pe care ar fi trebuit să îl încaseze reclamanții prin luarea în considerare a coeficienţilor de multiplicare, precum şi plata dobânzii legale aferente, începând cu data săvârşirii faptei prin care au fost discriminaţi din punct de vedere salarial

 • Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Acţiune prin care se solicită obligarea statului la plata unei sume de bani cu titlu de satisfacţie pentru repararea prejudiciului moral, produs ca urmare a atingerii aduse demnităţii prin discriminare

 • Litigii în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică. Verificarea legalității actului atacat prin prisma existenţei faptei de discriminare şi a sancţiunii contravenţionale aplicate

 • Critici privind încălcarea dreptului la apărare al recurentului şi nesocotirea principiului contradictorialităţii. Casare cu trimitere spre rejudecare a cauzei

 • Sumă compensatorie cu titlu de spor de doctorat. Cerere privind obligarea pârâtului să majoreze indemnizaţia brută lunară prin calcularea sporului de doctorat de 15% la cuantumul indemnizaţiei pe care ar fi trebuit să o aibă reclamanta

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre CNCD de constatare a inexistenței faptei de discriminare. Lipsa motivării în fapt a hotărârii. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană cu handicap vizual. Restrângerea exercitării în condiții de egalitate a dreptului de acces la servicii. Legalitatea hotărârii CNCD de constatare a faptei de discriminare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Localitate în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20%. Includerea condiției privind cunoașterea limbii materne respectivei minorități între condițiile necesare ocupării unui post de conducere în cadrul unui serviciu social aflat în structura aparatului de specialitate al primarului. Nediscriminare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu având ca obiect contestarea unei decizii a CNCD de constatare a existenței unui tratament discriminatoriu în desfășurarea raporturilor de muncă. Imposibilitatea utilizării combinate a unor norme referitoare la sarcina probei specifice unor ramuri de drept diferite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Incidenţa dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013, modifi-cată şi completată prin Legea nr. 169/2017, cu privire la o pedeapsă aplicată anterior intrării în vigoare a legii, aflată în executare

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice