Cuvinte-cheie "Discriminare"

 • Critici privind încălcarea dreptului la apărare al recurentului şi nesocotirea principiului contradictorialităţii. Casare cu trimitere spre rejudecare a cauzei

 • Sumă compensatorie cu titlu de spor de doctorat. Cerere privind obligarea pârâtului să majoreze indemnizaţia brută lunară prin calcularea sporului de doctorat de 15% la cuantumul indemnizaţiei pe care ar fi trebuit să o aibă reclamanta

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu având ca obiect contestarea unei decizii a CNCD de constatare a existenței unui tratament discriminatoriu în desfășurarea raporturilor de muncă. Imposibilitatea utilizării combinate a unor norme referitoare la sarcina probei specifice unor ramuri de drept diferite

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Tratament diferențiat. Relevanța criteriului aplicat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Condiţii de acordare a sporului de fidelitate. Discriminare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sfera de aplicare a TVA. Tranzacții imobiliare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Excluderea unor tranzacții de sub incidența TVA. Discriminare în raport cu ceilalți contribuabili

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune pentru acordarea daunelor morale pentru modul discriminatoriu în care o persoană a fost tratată cu ocazia încercării de a se caza la o unitate hotelieră. Suspendarea cauzei până la solutionarea contestației formulată împotriva hotărârii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Discriminare. Drepturi salariale ale personalului auxiliar din justiţie. Competență teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict de muncă. Competență teritorială alternativă. Acțiune în constatarea discriminării. Reclamant cu domiciliul într-o localitate și reședința într-o altă localitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice