Cuvinte-cheie "Discriminare"

 • Critici referitoare la greşita soluţionare pe fond acţiunii fără citarea persoanei reclamate. Respingerea recursului declarat de reclamantă ca nefondat, admiterea recursului pârât, casarea sentinței recurate și, în rejudecare, respingerea acţiunii formulată de reclamantă

 • Solicitare în vederea obținerii de despăgubiri egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul pe care ar fi trebuit să îl încaseze reclamanții prin luarea în considerare a coeficienţilor de multiplicare, precum şi plata dobânzii legale aferente, începând cu data săvârşirii faptei prin care au fost discriminaţi din punct de vedere salarial

 • Încălcarea dreptului la un proces echitabil. Acţiune prin care se solicită obligarea statului la plata unei sume de bani cu titlu de satisfacţie pentru repararea prejudiciului moral, produs ca urmare a atingerii aduse demnităţii prin discriminare

 • Litigii în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică. Verificarea legalității actului atacat prin prisma existenţei faptei de discriminare şi a sancţiunii contravenţionale aplicate

 • Critici privind încălcarea dreptului la apărare al recurentului şi nesocotirea principiului contradictorialităţii. Casare cu trimitere spre rejudecare a cauzei

 • Sumă compensatorie cu titlu de spor de doctorat. Cerere privind obligarea pârâtului să majoreze indemnizaţia brută lunară prin calcularea sporului de doctorat de 15% la cuantumul indemnizaţiei pe care ar fi trebuit să o aibă reclamanta

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre CNCD de constatare a inexistenței faptei de discriminare. Lipsa motivării în fapt a hotărârii. Nelegalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Persoană cu handicap vizual. Restrângerea exercitării în condiții de egalitate a dreptului de acces la servicii. Legalitatea hotărârii CNCD de constatare a faptei de discriminare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Localitate în care persoanele aparținând unei minorități naționale dețin o pondere de peste 20%. Includerea condiției privind cunoașterea limbii materne respectivei minorități între condițiile necesare ocupării unui post de conducere în cadrul unui serviciu social aflat în structura aparatului de specialitate al primarului. Nediscriminare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Litigiu având ca obiect contestarea unei decizii a CNCD de constatare a existenței unui tratament discriminatoriu în desfășurarea raporturilor de muncă. Imposibilitatea utilizării combinate a unor norme referitoare la sarcina probei specifice unor ramuri de drept diferite

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice