Cuvinte-cheie "Despagubire"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Valorificarea punctelor obţinute în baza Legii nr. 165/2013, prin acordare de numerar. Acordarea dobânzilor legale ca urmare a plăţii eşalonate şi cu întârziere a sumelor cuvenite

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 165/2013. Obligaţia ANRP de emitere a titlului de plată doar subsecvent emiterii de către CNCI a titlului de despăgubire

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Termenul de emitere a hotărârilor de stabilire a cuantumului despăgubirilor de către expropriator

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cererea de obligare a Fondului de Garantare a Asiguraţilor la despăgubiri ca urmare a producerii unor riscuri acoperite de asigurarea RCA. Procedură specială de reglementare a legii. Inadmisibilitate

  • Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 12/2016 (M. Of. nr. 498/4.07.2016): Dispozițiile art. 1.391 alin. (1) și art. 1.371 alin. (1) din Codul civil

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Refuzul asigurătorului de plată a despăgubirii în termenul prevăzut în contract. Consecinţe

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de asigurare. Sumă asigurată la un cuantum superior valorii bunului. Modalitatea de calcul a despăgubirii

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prejudiciul creat ca urmare a confiscării unor bunuri mobile. Despăgubiri materiale solicitate în temeiul Legii nr. 221/2010, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă. Inadmisibilitate

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice