Cuvinte-cheie "denuntare unilaterala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de cesiune de părți sociale. Denunțarea unilaterală a contractului. Incidența dispozițiilor art. 1203 din Codul civil. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de cesiune de părți sociale. Denunțarea unilaterală a contractului. Incidența dispozițiilor art. 1203 din Codul civil. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea contractului de închiriere, în urma transmiterii de către proprietar a notificării de denunţare unilaterală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de închiriere. Denunțarea unilaterală a contractului de către proprietar. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imprescriptibilitatea dreptului de denunţare unilaterală a contractului de vânzare–cumpărare cadru încheiat pe durată nedeterminată. Prescripţia dreptului de acţiune în restituirea prestaţiilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare. Clauză de dezicere. Restituirea avansului promitentului cumpărător. Denunțarea unilaterală a antecontractului de către promitentul vânzător. Neîndeplinirea condițiilor pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act de vânzare-cumpărare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contractul individual de muncă. Perioada de probă. Prelungirea duratei prin voinţa unilaterală a angajatorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de comodat având ca obiect un spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, încheiat pe perioadă nedeterminată. Denunţare unilaterală de către deţinătorul spaţiului – unitatea administrativ-teritorială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Mandat comercial. Condiții de revocabilitate

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice