Cuvinte-cheie "Decrete semnate"

  • Aprobarea O.G. nr. 24/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi alte acte normative (promulgate)

  • Aprobarea modificării Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război și a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război și alte acte normative (promulgate)

  • Modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și alte acte normative (decrete semnate)

  • Ratificarea Acordului dintre România şi SUA și a Acordului dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (legi promulgate)

  • Completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană” și alte acte normative (promulgate)

  • Modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi și alte acte normative (promulgate)

  • Supunerea spre ratificare a unor decizii şi acorduri privind sistemul de resurse proprii ale UE, dar și din domeniul securităţii sociale (decrete semnate)

  • Supunerea spre ratificare a unui acord dintre UE şi Islanda și înființarea unor consulate (decrete semnate)

  • Supunerea spre ratificare a Protocolului adiţional la Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane (decret semnat)

  • Decrete semnate la data de 11 august 2015