Cuvinte-cheie "decizie de impunere"

 • Acțiune privind anularea în parte a deciziei de impunere reprezentând impozit pe profit și anularea în parte a raportului de inspecţie fiscală. Respingerea recursurilor ca fiind nefondate

 • Contestaţia formulată împotriva deciziei de impunere şi a raportului de inspecţie fiscală de referinţă. Respingerea recursului ca nefondat

 • Principiul accesorium sequitur principale. Impunerea anulării debitului accesoriu celui principal anulat

 • Demersuri şi proceduri legale urmate de către organul fiscal pentru recuperarea prejudiciului. Antrenarea răspunderii juridice a administratorului statutar şi/sau a societăţii debitoare

 • Susţineri referitoare la lipsa de obiect a recursului, calificată ca şi excepţia lipsei interesului recursului. Respingerea cererii reclamantei de anulare a deciziei prin care a fost suspendată soluţionarea contestaţiei

 • Suspendarea soluţionării contestaţiei administrativ fiscale. Soluţionarea sesizării penale formulate de către organul de inspecţie fiscală

 • Impozit pe profit suplimentar. Solicitare în vederea anulării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de intervenție accesorie formulată direct în fața instanței de judecată, fără ca intervenientul să fi participat în procedura contestației administrative desfășurate în fața organului fiscal. Analiza admisibilității

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea executării deciziei de impunere. Efecte asupra actelor administrative subsecvente prin care sunt stabilite obligații fiscale accesorii. Ordinea stingerii obligațiilor fiscale. Dreptul debitorului de a llege obligaţia ce urmează a fi stinsă prin plată

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ TVA. Rambursare. Litigiu având ca obiect obligarea autorității fiscale la emiterea deciziei de rambursare TVA. Limitele instanței de contencios administrativ în ceea ce privește analizarea în fond a raportului de drept fiscal, în lipsa contestării deciziei de impunere

 • PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice