Cuvinte-cheie "decadere"

 • Recursuri declarate cu încălcarea termenului imperativ de decădere prevăzut de lege. Anularea recursurilor declarate în cauzele reunite

 • Competenţa teritorială de soluţionare a acţiunii în răspundere civilă delictuală. Introducerea cererii de chemare în judecată la instanţa domiciliului pârâtului

 • Excepţia tardivităţii recursului. Nerespectarea termenului imperativ de declarare a căii de atac. Decăderea

 • Exercitarea căilor de atac. Interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar putea tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze

 • Conflict individual de muncă. Cererea de repunere în termenul de formulare a cererii de revizuire concomitent cu excepţia tardivităţii cererii de revizuire

 • Solicitare privind dispunerea anulării deciziei de concediere, reintegrarea în funcţia avută anterior concedierii și obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale majorate şi a tuturor drepturilor salariale, indexate şi actualizate ce se cuvin până la reintegrarea efectivă

 • Solicitare privind obligarea pârâtei să plătească persoanelor fizice dobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite. Respingerea recursului ca tardiv declarat

 • Întocmirea raportului asupra admisibilităţii în principiu a căii de atac. Depăşirea termenului legal pentru exercitarea unui drept procesual

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Comunicarea hotărârii pronunțate în recurs. Termenul de exercitare a căii extraordinare de atac

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contestație în anulare. Comunicarea hotărârii pronunțate în recurs. Termenul de exercitare a căii extraordinare de atac

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice