Cuvinte-cheie "Creanta fiscala"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Acţiune în antrenarea răspunderii patrimoniale promovată de creditorul bugetar majoritar în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014. Lipsă de interes în obţinerea unui al doilea titlu executoriu împotriva aceleaşi persoane

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Admisibilitatea acţiunii civile având ca obiect obligarea investitorilor sau proprietarilor, după caz, la plata sumelor reprezentând regularizare cotă de 0,7% la valoarea finală a lucrărilor de construire

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Noțiunea de ”pericol” în accepțiunea Codului de procedură fiscală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Refuzul debitorului de a prezenta la solicitarea executorilor fiscali anumite documente, în procedura de executare silită a unei creanţe fiscale. Incriminarea faptei. Incidenţa dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 241/2005, sau a dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. c) C.proc.fisc.

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Limitele verificării unei creanţe fiscale în cadrul contestaţiei la tabelul preliminar

 • Executare creanţă fiscală. intervenirea desfiinţării titlului de creanţă în cursul soluţionării recursului declarat împotriva sentinţei prin care s-a soluţionat contestaţia la executare. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deducerea cheltuielilor de combustibil. Deducerea taxei pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor cu combustibilul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prescripţia dreptului de a cere executarea silită a creanţelor fiscale. Întreruperea termenului de prescripţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Creanță fiscală. Unitate administrativ-teritorială. Restituire sume de la bugetul local. Calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Ajutor de stat acordat sub forma scutirii de la plata impozitului pe teren „potrivit legii”. Condiţii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice