Cuvinte-cheie "corectie financiara"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea titlului de creanţă reprezentat de nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de finanțare. Reducerea cuantumului corecției financiare stabilite în temeiul O.U.G. nr. 66/2011

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de achiziţie publică derulată de către un beneficiar POR. Notă de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare întocmită de autoritatea competentă în gestionarea fondurilor europene în baza controlului declanşat de aceasta ca urmare a unor constatări ale Curţii de Conturi. Lipsa calităţii procesuale pasive a Curţii de Conturi în litigiul având ca obiect anularea acestui act administrativ

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice. Constatarea neîncadrării în condiţiile legale. Legalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice. Constatarea neîncadrării în condiţiile legale. Legalitate

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Fonduri europene. Constatarea şi sancţionarea în temeiul dispoziţiilor O.U.G. nr. 66/2011 a unor nereguli apărute sub imperiul O.U.G. nr. 79/2003. Legalitate

  • Rămâi la curent cu noutățile juridice