Cuvinte-cheie "control de legalitate"

 • Invocarea vicierii consimţământului prin dol şi violenţă psihică. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Cerere în vederea dispunerii obligării pârâtului la plata ajutoarelor cuvenite la ieşirea la pensie stabilite în raport cu salariul funcţiei de bază avut în luna schimbării poziţiei de activitate a reclamantului

 • Sentință dată cu încălcarea dispoziţiilor privind atragerea răspunderii disciplinare în cazul existenţei unui conflict de interese. Admiterea recursului, casarea sentinței recurate și, în rejudecare, admiterea acţiunii formulată de reclamant

 • Cerere privind obligarea pârâtei la acordarea sporului de 50% ce se cuvine membrilor sindicali pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebit de periculoase și condiţii deosebite (stres sau risc). Admiterea recursului, casarea încheierii de şedinţă și trimitere cauzei aceleiași instanțe, pentru continuarea judecății

 • Solicitare privind anularea Notei de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare emisă de pârât. Admiterea recursului declarat, casarea sentinței recurate și, în rejudecare, respingerea acțiunii formulată de reclamant ca fiind neîntemeiată

 • Solicitare privind recunoaşterea, pe teritoriul României, a efectelor hotărârii de divorţ pronunţate între sora defunctă a recurentei-reclamante şi pârâtul-intimat. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Solicitare privind anularea deciziei de pensie şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare neplafonate

 • Accesiunea imobiliară artificială. Dovada contrară a existenţei unei convenţii în virtutea căreia proprietarul terenului a permis edificarea construcţiei de către o altă persoană pe terenul său

 • Exercitarea de către proprietarul terenului a dreptului de opţiune în legătură cu dobândirea proprietăţii asupra lucrărilor edificate pe terenul său

 • Solicitare privind constatarea nulității absolute a clauzei privind comisionul de risc şi de adaptare achitat la momentul încheierii contractului, obligarea la restituirea sumelor reţinute abuziv din cont în executarea convenţiei de credit și eliminarea acestor comisioane din convenţie şi perceperea doar a dobânzii fixe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice