Cuvinte-cheie "control de legalitate"

 • Solicitare privind recunoaşterea, pe teritoriul României, a efectelor hotărârii de divorţ pronunţate între sora defunctă a recurentei-reclamante şi pârâtul-intimat. Respingerea recursului declarat ca fiind nefondat

 • Solicitare privind anularea deciziei de pensie şi obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensionare neplafonate

 • Accesiunea imobiliară artificială. Dovada contrară a existenţei unei convenţii în virtutea căreia proprietarul terenului a permis edificarea construcţiei de către o altă persoană pe terenul său

 • Exercitarea de către proprietarul terenului a dreptului de opţiune în legătură cu dobândirea proprietăţii asupra lucrărilor edificate pe terenul său

 • Solicitare privind constatarea nulității absolute a clauzei privind comisionul de risc şi de adaptare achitat la momentul încheierii contractului, obligarea la restituirea sumelor reţinute abuziv din cont în executarea convenţiei de credit și eliminarea acestor comisioane din convenţie şi perceperea doar a dobânzii fixe

 • Examinarea recursului în raport de excepţia nulităţii pentru neîncadrarea criticilor în motivele de nelegalitate. Anularea căii de atac

 • Solicitare privind constatarea nulităţii absolute a contractului de administrare imobil și constatarea nulităţii absolute a contractului de închiriere. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Recursul. Cale de atac exclusiv de legalitate care se grefează pe situaţia de fapt stabilită de instanţele devolutive ale fondului

 • Lipsa complementarității între produsele protejate prin mărcile reclamantei şi produsele fabricate şi comercializate de pârâtă. Admiterea recursului declarat, casarea deciziei recurate şi dispunerea trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel

 • Motive de refuz al recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie de divorţ și în materia răspunderii părinteşti

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice