Cuvinte-cheie "Contributie"

  • Plata contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord – NATO (H.G. nr. 864/2015)

  • Stabilirea majorării contribuţiei financiare nerambursabile la proiectele de grant atribuite în cadrul Programului naţional al României de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare – perioada 2014-2020 (OMAI nr. 127/2015)

  • Cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (Norma ASF nr. 17/2015)

  • Plata contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale (O.G. nr. 25/2015)

  • Plata contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale (O.U.G. nr. 17/2015)

  • Metodologia de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datorează contribuţie trimestrială (Ordinul CNAS nr. 212/2015)

  • Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă – modificare (OPANAF nr. 837/2015)

  • O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii – modificări (O.U.G. nr. 2/2015)

  • Ordonanță pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

  • Abonează-te la newsletter