Cuvinte-cheie "contract"

 • Dezînvestirea reciprocă a două instanţe aflate în conflict. Aplicarea unor norme de competenţă teritorială diferite

 • Conversiunea actului juridic civil. Probleme teoretice și practice în sistemul juridic românesc şi în dreptul privat comparat

 • Admisibilitatea denunțării unilaterale a actelor juridice civile

 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Analiza modificărilor realizate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014

 • Clauzele de adaptare a contractului (II)

 • Unele aspecte cu privire la clauzele abuzive în contractele de credit bancar încheiate în România

 • Cesiunea de contract (II)

 • Greu de plătit: impedimente legale ale plăților din fonduri publice (II)

 • Neconstituționalitate: Art. 271¹ din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii

 • UJ Premium | | 28 oct. 2015

  Consideraţii privind domeniul de aplicare al rezoluţiunii