Cuvinte-cheie "Contract individual de munca"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele plângerii penale formulate împotriva salariatului asupra executării contractului de muncă. Suspendarea prin actul unilateral al angajatorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea de drept a contractului individual de muncă, în considerarea îndeplinirii condiţiilor de pensie pentru limită de vârstă. Necesitatea unei manifestări ferme, neechivoce, a opțiunii de continuare a raporturilor de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Revizuire. Cazul prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 8 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Despăgubiri ca urmare a constatării nulității deciziei de suspendare a contractului individual de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Totalitatea perioadelor în care o persoană a desfașurat activități pe baza unor contracte de muncă. Suspendarea raporturilor de serviciu. Vechime în muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Insolvență. Suspendare de drept. Contestarea deciziei de încetare a contractului individual de muncă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea detaşării la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă ca urmare a incapacităţii temporare de muncă a salariatului. Efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contractul individual de muncă. Perioada de probă. Prelungirea duratei prin voinţa unilaterală a angajatorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Salarizarea personalului plătit din fonduri publice angajat în baza unor contracte de finanţare

 • Abonează-te la newsletter