Cuvinte-cheie "Contract individual de munca"

 • Cerere în vederea obligării pârâtei la emiterea, în favoarea reclamantei, a permiselor de călătorie pe căile ferate române în mod gratuit şi plata cheltuielilor de judecată. Respingerea recursului ca fiind nefondat

 • Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâtului, în calitate de angajator, la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de cazare şi masă suportate de către reclamantă și plata unei sume reprezentând prejudiciu de imagine, cu cheltuieli de judecată. Stabilirea competenței de soluționare a cererii

 • Solicitare privind constatarea nulității contractului de muncă pe perioadă determinată şi obligarea pârâtei să întocmească un contract de muncă pe perioadă nedeterminată

 • Cerere privind dispunerea stabilirii şi recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente, raportat la o valoare de referinţă sectorială şi repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanții

 • Modificarea conţinutului unora dintre obligaţiile stabilite în sarcina persoanei supravegheate. Impunerea unor noi obligaţii sau încetarea executării unora dintre cele dispuse

 • Solicitare privind dispunerea stabilirii şi recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele plângerii penale formulate împotriva salariatului asupra executării contractului de muncă. Suspendarea prin actul unilateral al angajatorului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Deschiderea procedurii generale de insolvenţă. Perioada de observaţie. Desfacerea contractului individual de muncă. Plata salariilor compensatorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Încetarea de drept a contractului individual de muncă, în considerarea îndeplinirii condiţiilor de pensie pentru limită de vârstă. Necesitatea unei manifestări ferme, neechivoce, a opțiunii de continuare a raporturilor de muncă până la împlinirea vârstei de 65 de ani

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contracte de muncă. Admisibilitatea cererii de chemare în judecată cu care salariatul a învestit instanţa specializată în litigii de muncă nu este condiţionată de parcurgerea procedurii prealabile atunci când drepturile pretinse izvorăsc dintr un act adiţional nesemnat de salariat

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice