Cuvinte-cheie "Contract de vanzare-cumparare"

 • Infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Stabilirea competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei privind inculpaţii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Acțiune revocatorie. Momentul de la care curge termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

 • Plata preţului de piaţă al unui imobil a cărui proprietate – dobândită în baza Legii nr. 112/1995 – a fost pierdută în concursul cu fostul proprietar, în urma admiterii acţiunii în revendicarea acestuia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare-cumpărare. Hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Neexecutarea obligaţiei de plată a diferenţei de preţ. Credit bancar. Înstrăinarea imobilului către un terţ. Despăgubiri. Restituirea avansului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Procură. Consimțământ valabil. Discernământ. Prezumție legală. Mijloc de probă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare. Revendicare imobil. Sucursală. Capacitate de folosință. Rectificare de carte funciară. Efectul pozitiv al lucrului judecat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea contractului de vânzare. Exercitarea dreptului legal de preempţiune. Condiţii şi efecte în raport cu dispoziţiile Legii nr. 17/2014

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Rezoluțiunea contractului de vânzare cumpărare pentru neplata prețului. Închiderea procedurii insolvenței debitorului obligaţiei pretins neexecutate. Omisiunea cumpărătorului – creditor de a formula cerere de admitere a creanței și de a se înscrie la masa credală. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Penalități de întârziere. Renunțare tacită la prescripția debitului principal. Efecte în privința penalităților de întârziere

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Penalități de întârziere. Renunțare tacită la prescripția debitului principal. Efecte în privința penalităților de întârziere

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice