Cuvinte-cheie "Contract de vanzare-cumparare"

 • Critici privind interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii prin schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurs nefondat

 • Acţiune în revendicare. Dovada dreptului de proprietate pentru a pretinde lipsa de folosinţă a unui imobil

 • Respingerea probelor vizând reaua-credinţă a vânzătorului şi a cumpărătorilor la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare. Recurs respins ca nefondat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea rezoluţiunii contractului de vânzare încheiat ulterior deschiderii procedurii insolvenţei. Competenţa materială procesuală a judecătorului sindic. Incidenţa motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 3 NCPC

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Forţa majoră. Incidența acestui caz exonerator de răspundere în raport cu clauzele contractuale stabilite de părți. Condiții și efecte

 • Critici cu privire la modalitatea de apreciere a probatoriului de către instanţa de apel. Încuviinţarea administrării probei testimoniale. Constatarea recursului ca fiind nul

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu nerespectarea dispozițiilor art. 31 din Legea nr 18/1991. Nulitate absolută. Valorificarea actului juridic nul ca antecontract de vânzare-cumpărare prin aplicarea principiului conversiunii actului juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil. Vânzări succesive. Pierderea bunului în urma admiterii acţiunii în revendicare. Răspunderea pentru evicţiune. Condiţia anteriorității cauzei evicţiunii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru preţ fictiv. Calitatea procesuală activă a succesorului cu titlu universal

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune formulată de asociaţia de proprietari prin comitetul executiv. Calitatea de reprezentant. Incidența prevederilor art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 230/2007. Condiții și efecte

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice